Direktiv om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter

Kommissionens direktiv 2010/1/EU af 8. januar 2010 om ændring af bilag II, III og IV til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 7 af 12. januar 2010, s. 17

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik