Direktiv om ændring af bilag I til direktiv 2002/32/EF for så vidt angår kviksølv, fri gossypol, nitrit

Kommissionens direktiv 2010/6/EU af 9. februar 2010 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår kviksølv, fri gossypol, nitrit og Mowrah, Bassia, Madhuca (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 37 af 10. februar 2010, s. 29

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik