Direktiv om optagelse af fluopicolid som aktivstof

Kommissionens direktiv 2010/15/EU af 8. marts 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage fluopicolid som aktivstof (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 58 af 9. marts 2010, s. 5

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik