Direktiv om særlige bestemmelser vedrørende clothianidin, thiamethoxam, fipronil og imidacloprid

Kommissionens direktiv 2010/21/EU af 12. marts 2010 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår de særlige bestemmelser vedrørende clothianidin, thiamethoxam, fipronil og imidacloprid (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 65 af 13. marts 2010, s. 27

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik