Direktiv om berigtigelse af den spanske udgave af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft

Kommissionens direktiv 2010/33/EU af 21. maj 2010 om berigtigelse af den spanske udgave af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 126 af 22. maj 2010, s. 23

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex - Medlemsstaten mener ikke, at nationale gennemførelsesbestemmelser er nødvendige.
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik