Direktiv om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 180 af 15. juli 2010, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0636

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Gennemførselsforanstaltninger i EUR-Lex

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik