Direktiv om optagelse af FEN 560 (bukkehornsfrøpulver) som aktivstof

Kommissionens direktiv 2010/42/EU af 28. juni 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage FEN 560 (bukkehornsfrøpulver) som aktivstof (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 161 af 29. juni 2010, s. 6

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik