Direktiv om afprøvning af sorter af landbrugsplantearter

Kommissionens direktiv 2010/46/EU af 2. juli 2010 om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i henholdsvis Rådets direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 169 af 3. juli 2010, s. 7

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex - Medlemsstaten mener ikke, at nationale gennemførelsesbestemmelser er nødvendige.
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik