Direktiv om grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/82/EU af 25. oktober 2011 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 288 af 5. november 2011, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0151


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i Retsinformation eller EUR-Lex 

NB Direktivet er blevet annulleret ved en EU-dom i maj 2014

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik