Direktiv om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 337 af 20. december 2011, s. 9

Link til EU-Oplysningens statusblad: KOM (2009) 0551


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Direktivet er omfattet af retsforbeholdet og skal derfor ikke implementeres i dansk lov
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik