Gennemførelsesdirektiv om betingelser, som afgrøden Oryza sativa skal opfylde

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/1/EU af 6. januar 2012 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 66/402/EØF for så vidt angår de betingelser, som afgrøden Oryza sativa skal opfylde (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 4 af 7. januar 2012, s. 8

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik