Direktiv om årsregnskaberne for visse selskabsformer for så vidt angår mikroenheder

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/6/EU af 14. marts 2012 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer for så vidt angår mikroenheder (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 81 af 21. marts 2012, s. 3

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2009) 0083


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik