Gennemførelsesdirektiv om mindstekrav til afprøvning af visse sorter af landbrugsplantearter

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/8/EU af 2. marts 2012 om ændring af direktiv 2003/90/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/53/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af visse sorter af landbrugsplantearter (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 64 af 3. marts 2012, s. 9

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik