Direktiv om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer

Kommissionens direktiv 2012/9/EU af 7. marts 2012 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 69 af 8. marts 2012, s. 15

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik