Direktiv om arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/11/EU af 19. april 2012 om ændring af direktiv 2004/40/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 110 af 24. april 2012, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2012) 0015


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik