Direktiv om om frugtsaft

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/12/EU af 19. april 2012 om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 115 af 27. april 2012, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2010) 0490


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik