Direktiv om optagelse af flufenoxuron som et aktivt stof for produkttype 8

Kommissionens direktiv 2012/20/EU af 6. juli 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron som et aktivt stof for produkttype 8 i bilag I hertil (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 177 af 7. juli 2012, s. 25

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik