Gennemførelsesdirektiv om kosmetiske midler

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/21/EU af 2. august 2012 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag II og III til den tekniske udvikling (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 208 af 3. august 2012, s. 8

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik