Direktiv om ændring af Solvens II - gennemførelse, anvendelse og ophævelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/23/EU af 12. september 2012 om ændring af direktiv 2009/138/EF (Solvens II) for så vidt angår datoen for dets gennemførelse, datoen for dets anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 249 af 14. september 2012, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2012) 0217


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik