Gennemførelsesdirektiv om listen over fiskearter, der er modtagelige for egtvedsyge

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/31/EU af 25. oktober 2012 om ændring af bilag IV til Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår listen over fiskearter, der er modtagelige for egtvedsyge (VHS), og om sletning af oplysningerne om epizootisk ulcerativt syndrom (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 297 af 26. oktober 2012, s. 26

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik