Gennemførelsesdirektiv om betingelser for visse frø og foderplanter

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/37/EU af 22. november 2012 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF for så vidt angår de betingelser, der skal opfyldes for frø af Galega orientalis Lam., maksimumsvægten af et parti frø af visse foderplanter og stikprøvestørrelsen for Sorghum spp. (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 325 af 23. november 2012, s. 13

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik