Direktiv om tilpasning af visse direktiver vedrørende vedvarende energikilder på grund af Kroatiens tiltrædelse

Rådets direktiv 2013/18/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 158 af 10. juni 2013, s. 230

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2013) 0063


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik