Direktiv om tilpasning af visse direktiver vedrørende valgret og valgbarhed på grund af Kroatiens tiltrædelse

Rådets direktiv 2013/19/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af direktiv 94/80/EF om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 158 af 10. juni 2013, s. 231

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2013) 0055


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik