Direktiv om undtagne anvendelser af bly i lodninger i printplader, termineringsbelægninger m.v.

Kommissionens delegerede direktiv 2014/5/EU af 18. oktober 2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af bly i lodninger i printplader, termineringsbelægninger til elektriske og elektroniske komponenter og printpladebelægninger, lodninger til forbindelse af tråde og kabler, lodninger til forbindelse af transducere og sensorer, der anvendes varigt ved en temperatur under – 20 °C under normale drifts- og opbevaringsforhold (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 4 af 9. januar 2014, s. 53

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik