Direktiv om undtaget anvendelse af 3,5 mg kviksølv pr. pære i kompaktlysstofrør

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV 2014/14/EU af 18. oktober 2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtaget anvendelse af 3,5 mg kviksølv pr. pære i kompaktlysstofrør med én sokkel til almenbelysning med en effekt på < 30 W og en levetid på mindst 20 000 timer

(EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 4 af 9. januar 2014, s. 71

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik