Direktiv om infektiøs lakseanæmi

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/22/EU af 13. februar 2014 om ændring af bilag IV til Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår infektiøs lakseanæmi (ISA) (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 44 af 13. februar 2014, s. 45

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik