Direktiv om den fjerde liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Kommissionens direktiv (EU) 2017/164 af 31. januar 2017 om den fjerde liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 1998/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 1991/322/EØF, direktiv 2000/39/EF og direktiv 2009/161/EU (EØS-relevant tekst.)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L  27 af 1.2.2017, s. 115–120

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik