Direktiv om vejledende lister over elementer, der skal tages hensyn til under udarbejdelsen af havstrategier

Kommissionens direktiv (EU) 2017/845 af 17. maj 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF for så vidt angår de vejledende lister over elementer, der skal tages hensyn til under udarbejdelsen af havstrategier (EØS-relevant tekst. )

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 125 af 18.5.2017, s. 27–33

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
 
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik