Direktiv om kendetegn og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og sorter af grøntsagsarter

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2018/100 af 22. januar 2018 om ændring af Kommissionens direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/53/EF og artikel 7 i Rådets direktiv 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og sorter af grøntsagsarter (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 17 af 23.1.2018, s. 34–39

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik