Direktiv om en undtagelse for bly som legeringselement i stål

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2018/739 af 1. marts 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som legeringselement i stål (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 123 af 18.5.2018, s. 103–105

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik