Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling for bly i dielektrisk keramik i visse kondensatorer

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2019/169 af 16. november 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i dielektrisk keramik i visse kondensatorer (EØS-relevant tekst.)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 33 af 5.2.2019, s. 5–7

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik