København d. 21.-22. Juni 1993

Mødet i København handlede bl.a. om EU's udvidelse og det er i konklusionerne fra topmødet, at man finder de såkaldte Københavnskriterier.

Denne artikel dækker disse emner:
Uddrag fra konklusionerne - Københavnskriterierne (pkt. 7, A, iii): 

"Medlemsskab  kræver,  at ansøgerlandet har  opnået  institutionel stabilitet,  som garanterer demokrati,  retsstatsforhold, menneskerettigheder  samt respekt for og beskyttelse  af  mindretal; det kræver endvidere en fungerende markedsøkonomi samt  evne til  at klare konkurrencepresset og markedskræfterne  i  Unionen. Medlemskab forudsætter, at ansøgeren er i stand til at påtage sig forpligtelserne  ved  et medlemskab, herunder er i stand  til  at tilslutte sig målet om en politisk, økonomisk og monetær union."

Dokumenter fra mødet

Formandskabets konklusioner 

Øvrige topmødedokumenter (Pittsburgh University)

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik