Bruxelles d. 15.-16. december 2005

EU's stats- og regeringschefer mødes den 15.-16. december 2005 til det sidste topmøde under britisk formandskab

Følgende punkter er på dagsordenen:
  • Finansielle perspektiver (den økonomiske ramme) for perioden 2007-2013
  • Arbejdspladser og vækst (medlemsstaternes reformprogrammer og Kommissionens handlingsprogrammer)
  • En revideret EU-strategi for bæredygtig udvikling
  • Strategier for håndtering af klimaændringer og fremme af renere og mere bæredygtig energi.
  • En fælles strategi til terrorbekæmpelse
  • En samlet migrationsstrategi
  • En strategi for Afrika
  • Eksterne forbindelser

Derudover vil Det Europæiske Råd få lejlighed til at notere sig den fælles situationsrapport udarbejdet af Storbritannien og Østrig om de igangværende nationale debatter om Europas fremtid.

For yderligere oplysninger om dagsordnen se formandskabets udkast til kommenteret dagsorden af 18. november 2005.

Yderligere information

Konklusioner fra Det Europæiske Råds Møde den 15.-16. december 2005 i Bruxelles

Rapporter tilgået Det Europæiske Råd

Europaudvalgets bilag


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik