Bruxelles, 23.-24. marts 2006

Den 23.-24. marts 2006 mødtes EU's stats- og regeringschefer til forårstopmøde i Bruxelles.

Denne artikel dækker disse emner:
Det overordnede tema for mødet var den relancerede Lissabon-strategi,
hvorunder følgende punkter blev behandlet:

  • Det fornyede partnerskab for vækst og beskæftigelse
  • Implementeringen af den relancerede strategi
  • Fastholdelse af dynamikken over hele spektret
  • Prioriterede tiltag
  • En ny energipolitik for Europa
  • En europæisk pagt for kønnenes ligestilling
  • Aktuelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner.

Emner som Europas grænser og fremtidens Europa blev også behandlet på mødet.

Du kan se en foreløbig udgave af den kommenterede dagsorden for mødet her (dagsorden af 20. februar 2006 dok. 6491/06).

Yderligere information

Konklusioner fra Det Europæiske Råd den 23.-24. marts 2006

Europaudvalgets bilag

Rapporter tilgået Det Europæiske Råd

Kommissionens fremskridtsrapport og relaterede dokumenter, KOM (2006) 0030

Pressemeddelelser og andre dokumenter cirkuleret under Det Europæiske Råds møde, herunder tale af Europa-Parlamentets formand

Pressemeddelelser og andre dokumenter cirkuleret under Det Europæiske Råds møde, herunder informationspapir fra Europa-Parlamentet om Lissabon-strategien

Pressemeddelelser og andre dokumenter cirkuleret under Det Europæiske Råds møde, herunder inforamtionspapir fra Europa-Parlamentet om en europæisk energipolitik 

Pressemeddelelser og andre dokumenter cirkuleret under Det Europæiske Råds møde, herunder pressemeddelelse fra de sociale partnere

Pressemeddelelser og andre dokumenter cirkuleret under Det Europæiske Råds møde, herunder erklæring fra den portugisiske premierminister 

Pressemeddelelser og andre dokumenter cirkuleret under Det Europæiske Råds møde, herunder tale fra den finske premierminister

Pressemeddelelser og andre dokumenter cirkuleret under Det Europæiske Råds møde, herunder punkter fra Kommissionens grønbogRing til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik