Lissabon, 18.-19. oktober 2007 (uformelt møde)

EU's stats- og regeringschefer mødtes til uformelt topmøde den 18.-19. oktober 2007 i Lissabon.

Denne artikel dækker disse emner:
Det altoverskyggende tema som EU's stats- og regeringschefer skulle behandle var udkastet til en ny traktat - den såkaldte reformtraktat.

Det lykkedes efter otte timers forhandlinger for EU's stats- og regeringschefer at nå til enighed om den nye reformtraktat. Reformtraktaten vil formelt blive underskrevet den 13. december i Lissabon, hvorfor den nok fremover vi blive kaldt Lissabon-traktaten.

Reformtraktaten er kulminationen på en langstrakt proces, der blev indledt efter færdiggørelsen af Nice-traktaten i år 2000. Arbejdet med reformeringen af EU's traktatgrundlag har bl.a. strakt sig over nedsættelsen af et konvent, en forkastet forfatningstraktat samt en tænkepause.

Efter lange forhandlinger på Det Europæiske Råds møde den 21.-22. juni 2007 fik det portugisiske EU-formandskab et klart defineret mandat til at indkalde en regeringskonference og udarbejde et udkast til reformtraktaten. Regeringskonferencen blev indledt den 23. juli 2007 og EU-formandskabet kunne samtidig præsentere det første udkast til reformtraktaten. En gruppe af juridiske eksperter har efterfølgende gennemgået udkastet, og på baggrund af gruppens arbejde præsenterede det portugisiske EU-formandskab den 5. oktober 2007 et revideret udkast til reformtraktat.

Det var dette reviderede traktatudkast, som stats- og regeringscheferne opnåede enighed om. For at få enigheden i hus var det dog nødvendigt med en række justeringer.

Trods reformtraktatens dominerende stilling på EU-topmødet nåede EU's stats- og regeringschefer også en diskussion af den eksterne dimension af Lissabon-strategien, herunder specielt uroen på de finansielle markeder og klimaforandringer.

Se det portugisiske formandskabs "hyrdebrev" til EU-topmødet.

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik