Bruxelles, 11.-12. december 2008

EU's stats- og regeringschefer mødes til et afgørende møde i Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008 i Bruxelles.

Denne artikel dækker disse emner:
EU's stats- og regeringschefer har en række centrale punkter på dagsordenen for EU-topmødet i Bruxelles. For det første skal den finansielle krise og Europa-Kommissionens forslag til en økonomisk vækstpakke drøftes af stats- og regeringscheferne. For det andet skal de irske planer for en mulig godkendelse (ratifikation) af Lissabontraktaten behandles. Endelig skal der opnås enighed om udmøntningen af EU's klima- og energipakke.

Det forventes derfor, at drøftelserne vil koncentrere sig om følgende tre punkter:
  • Den finansielle krise og Kommissionens økonomiske vækstpakke
  • Klima- og energipakken
  • Lissabontraktaten

Foruden de nævnte emner vil stats- og regeringscheferne også behandle en opdatering af EU's sikkerhedsstrategi fra 2003 samt det såkaldte "sundhedstjek" af landbrugspolitikken.

Det blev på EU-topmødet i oktober 2008 besluttet, at anvende det aktuelle topmøde til at vende tilbage til spørgsmålet om en fremgangsmåde i forhold til den irske forkastelse af Lissabontraktaten ved folkeafstemningen den 12. juni 2008. Topmødet skal derfor anvendes til at "definere elementer til en løsning og en fælles vej frem".

Yderligere informationer

Konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd 

EU-topmødets kompromistekst om klima- og energipakken (engelsk) 

Europaudvalgets bilag 

EU-note fra Folketingets EU-konsulent om udfaldet af Det Europæiske Råds møde 

Baggrundsnote fra Rådet om EU's respons på den økonomiske og finansielle krise

Rapport fra det irske parlaments underudvalg om Irlands fremtid i EU 

Tale af Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, på topmødets afsluttende pressekonference den 12. december 2008 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik