Bruxelles, 13.-14. marts 2008

EU's stats- og regeringschefer samles til forårstopmøde i Bruxelles den 13.-14. marts 2008. Det slovenske formandskab har offentliggjort den foreløbige dagsorden for Det Europæiske Råds møde den 13. og 14. marts 2008.

Denne artikel dækker disse emner:
Formandskab koncentrerer dagsordenen om tre punkter:
  • Lissabon-processen om vækst og beskæftigelse (programperiode 2008-2010)
  • Stabiliteten af de finansielle markeder 
  • Klima- og energipolitikken 

Som bidrag til mødet i Det Europæiske Råd har Europa-Kommissionen og EU's højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedpolitik, Javier Solana, udarbejdet et indlæg om den eksterne dimension af klimaændringer med titlen "klimaændringer og den internationale sikkerhed".

Stats- og regeringscheferne forventes også at drøfte de såkaldte statsejede investeringsforde med udgangspunkt i Europa-Kommissionens meddelelse "En fælles europæisk tilgang til statsejede investeringsfonde".

Du kan læse mere om dagsordnen i formandskabets kommenterede dagsorden (dagsorden af 13. februar 2008).

Yderligere informationer 

Konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd

EU-formandskabets hyrdebrev til EU's stats- og regeringschefer

Europaudvalgets bilag

Statsministerens forelæggelse af topmødet for Europaudvalget 

Statsministerens afrapportering fra topmødet til Europaudvalget 

EU-note om udfaldet af topmødet

Det slovenske EU-formandskab 

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik