Bruxelles, 19.-20. juni 2008

EU's stats- og regeringschefer mødes den 19.-20. juni 2008 til topmøde i Bruxelles - det sidste EU-topmøde under det slovenske EU-formandskab.

Denne artikel dækker disse emner:
Med den irske afvisning af Lissabontraktaten den 12. juni 2008 må det forventes, at en stor del af EU-topmødet vil blive anvendt til at diskutere den nye situation - herunder den irske regerings tolkning af udfaldet af folkeafstemningen samt en tidsplan for den videre proces.

Det slovenske formandskab har dog offentliggjort den foreløbige dagsorden for Det Europæiske Råds møde den 19. og 20. juni 2008.

Formandskabet koncentrerer dagsordenen om tre punkter:
  • Gennemførelsen af Lissabonstrategien
  • Fødevarekrisen 
  • Det vestlige balkan 

Som bidrag til mødet i Det Europæiske Råd har Europa-Kommissionen udarbejdet en meddelelse om udfordringerne i forbindelse med de stigende fødevarepriser (KOM (2008) 0321), der udlægger mulige retningslinjer for en EU-indsats.

Stats- og regeringscheferne forventes også at drøfte retningslinjerne for de videre forhandlinger med partnerlandene om etablering af den såkaldte "Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen". Drøftelserne vil tage udgangspunkt i Europa-Kommissionens meddelelse (KOM (2008) 0319)
fra den 20. maj 2008.

EU's stats- og regeringschefer forventes også at drøfte Slovakiets eurodeltagelse fra 1. januar 2009.

Du kan læse mere om dagsordenen i formandskabets kommenterede dagsorden (dagsorden af 22. maj 2008).

Yderligere informationer

Konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd 

Invitation til EU-topmødet 

Europaudvalgets bilag

EU-note om udfaldet af mødet i Det Europæiske Råd

Det slovenske EU-formandskab

Pressemeddelelse fra Rådet i dets sammensætning af stats- og regeringschefer om Slovakiets optagelse i eurosamarbejdet den 1. januar 2009


Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik