Bruxelles, 10.-11. december 2009

EU's stats- og regeringschefer mødes til det sidste topmøde under det svenske EU-formandskab den 10.-11. december 2009 i Bruxelles. Det svenske EU-formandskab har offentliggjort den foreløbige dagsorden for Det Europæiske Råds møde den 10. og 11. december 2009 - det første topmøde under den nye Lissabontraktat.

Denne artikel dækker disse emner:
Formandskabet koncentrerer dagsordenen om følgende punkter:
  • Institutionelle emner. 
  • Den økonomiske, finansielle og beskæftigelsesmæssige situation.
  • Stockholm-programmet.
  • EU's forhandlingsposition forud for FN-klimakonferencen i København. 
  • Eksterne relationer.  

Institutionelle emner

Under punktet institutionelle emner vil stats- og regeringscheferne hilse EU's nye traktat, Lissabontraktaten, velkommen. Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009, men en række elementer i traktaten kræver yderligere behandling, herunder den fælles udenrigstjeneste og det såkaldte borgerinitiativ.

Den økonomiske, finansielle og beskæftigelsesmæssige situation

Stats- og regeringscheferne forventes at gøre status over håndteringen af den økonomiske og finansielle krise. Drøftelserne vil også omfatte de såkaldte "exit-strategier", hvor de forskellige nationale støtteordninger og vækststimulerende foranstaltninger skal aftrappes på en koordineret måde, når den økonomiske vækst er vendt tilbage i tilstrækkeligt omfang - sandsynligvis fra 2011.

Reguleringen af de finansielle markeder og det finansielle tilsyn vil også være blandt de emner som stats- og regeringscheferne vil behandle på topmødet. Senest er EU's økonomi-og finansministre på et rådsmøde den 2. december 2009 blevet enige om et europæisk system for finansielt tilsyn.

Det er også forventningen, at stats- og regeringscheferne vil drøfte elementerne i en såkaldt EU2020-strategi, der skal afløse den tidligere Lissabon-strategi. Den nye strategi skal sikre EU's vækst og konkurrenceevne på længere sigt og dermed beskæftigelsen.

Stockholm-programmet

Det svenske EU-formandskab præsenterede den 16. oktober 2009 det såkaldte Stockholm-program, der beskriver tiltag indenfor området af retlige og indre anliggender i perioden 2010-2014. EU's stats- og regeringschefer forventes at vedtage programmet på EU-topmødet. Danmark kan pga. retsforbeholdet ikke deltage i vedtagelsen af de konkrete retsakter, som Stockholm-programmet på et senere tidspunkt måtte udmønte sig i.

EU's forhandlingsposition forud for FN-klimakonferencen i København

EU-topmødet afholdes samtidig med FN-klimakonferencen i København, der løber i perioden den 7.-18. december 2009. EU's forhandlingsposition blev fastlagt på miljørådsmødet den 21. oktober 2009 samt på EU-topmødet den 29.-30. oktober 2009. Stats- og regeringscheferne vil på EU-topmødet drøfte den seneste udvikling i klimaforhandlingerne i København og eventuelt supplere den vedtagne forhandlingsposition. Det kan muligvis omfatte konkrete tal for EU's bidrag til udviklingslandenes tilpasninger på kort sigt - den såkaldte opstartsfinansiering i perioden 2010-2012. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har allerede tilkendegivet, at Danmark er villig til at bidrage med 1,2 mia. kroner som en del af et samlet EU-bidrag.

Du kan læse mere om dagsordnen i formandskabets kommenterede dagsorden (dagsorden af 9. november 2009).

Yderligere informationer

Konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd 

EU-note om topmødet om udfaldet af EU-topmødet

Invitation fra det svenske EU-formandskab 

Europaudvalgets bilag 

Statsministerens forelæggelse af EU-topmødet for Europaudvalget onsdag den 9. december 2009 

Erklæring fra den faste formand efter deltagelsen i stats- og regeringschefernes middag den 10. december 2009

FN-klimakonferencen i København den 7.-18. december 2009

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik