Bruxelles, 18.-19. juni 2009

EU's stats- og regeringschefer mødes til det sidste topmøde under det tjekkiske EU-formandskab den 18.-19. juni 2009 i Bruxelles. Det tjekkiske EU-formandskab har offentliggjort den foreløbige dagsorden for Det Europæiske Råds møde den 18. og 19. juni 2009.

Det tjekkiske EU-formandskab har offentliggjort den foreløbige dagsorden for Det Europæiske Råds møde den 18. og 19. juni 2009.

Formandskabet koncentrerer dagsordenen om følgende punkter:
  • Institutionelle emner. 
  • Den økonomiske, finansielle og sociale situation. 
  • Klimaforandring og bæredygtig udvikling.
  • Illegal immigration 
  • Eksterne relationer. 

Under det første punkt hører Lissabontraktaten og afklaringen på de garantier, som den irske regering har betinget sig for at afholde en ny folkeafstemning om godkendelse af Lissabontraktaten til efteråret.

Det andet punkt omhandler den aktuelle økonomiske og finansielle krise - herunder en drøftelse af Europa-Kommissionens meddelelse om finansielt tilsyn på baggrund af den såkaldte Larosiére-rapport fra februar 2009. Der vil også være en opfølgning på G20-topmødet, der blev afholdt den 2. april 2009 i London.

Under behandlingen af spørgsmålet om klimaforandringer skal stats- og regeringscheferne drøfte forberedelserne af den globale klimakonference i København til december. Specielt finansieringsmekanismerne for udviklingslandenes klimatilpasninger ventes at være genstand for debat. EU's økonomi- og finansministre vedtog på rådsmødet den 9. juni konklusioner om dette spørgsmål som bidrag til EU-topmødets diskussion.

Som bidrag til mødet i Det Europæiske Råd har Europa-Kommissionen som nævnt udarbejdet en meddelelse med titlen "Finansielt tilsyn i Europa" (KOM (2009) 0252) som opfølgning på Larosiére-rapportens anbefalinger til regulering og tilsyn med den finansielle sektor.

Endelige forventes stats- og regeringscheferne at behandle spørgsmålet om udnævnelse af den nye Kommission.

Du kan læse mere om dagsordnen i formandskabets kommenterede dagsorden (dagsorden af 12. maj 2009).

Yderligere informationer

Konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd 
 
EU-note om topmødet om udfaldet af EU-topmødet

Invitation fra det tjekkiske EU-formandskab 

Europaudvalgets bilag 

Statsministerens afrapportering fra EU-topmødet for Europaudvalget den 24. juni 2009

Det tjekkiske EU-formandskabs internetside om mødet

Konklusioner fra Rådet for økonomi- og finansministre den 9. juni 2009 vedr. styrket finansielt tilsyn i EU (på engelsk)

Konklusioner fra Rådet for økonomi- og finansministre den 9. juni 2009 vedr. international finansiering af klimatiltag (på engelsk) 

Baggrundsdokumenter, herunder bilag til Økofin-Rådets rapport til Det Europæiske Råd den 18.-19. juni om de finansielle støtteordningers effektivitet

Baggrundsdokumenter, herunder økofinrådets rapport til Det Europæiske Råd den 18.-19. juni

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik