Bruxelles, 19.-20. marts 2009

EU's stats- og regeringschefer mødes til det såkaldte forårstopmøde den 19.-20. marts 2009 i Bruxelles. Det tjekkiske EU-formandskab har offentliggjort den foreløbige dagsorden for Det Europæiske Råds møde den 19. og 20. marts 2009. Det altoverskyggende tema er den aktuelle økonomiske og finansielle krise.

Denne artikel dækker disse emner:
Formandskabet koncentrerer dagsordenen om fire punkter:
  • Den økonomiske, finansielle og sociale situation 
  • Energi og klimaforandringer 
  • Eksterne forbindelser
  • Lissabontraktaten 

Under det første punkt hører Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse, som er et fast punkt på Det Europæiske Råds forårstopmøder. Det tjekkiske EU-formandskab har dog annoceret et ekstraordinært EU-topmøde den 7. maj 2009, hvor stats- og regeringscheferne kan koncentrere sig om beskæftigelsessituationen.

Som bidrag til mødet i Det Europæiske Råd har Europa-Kommissionen udarbejdet en forslagspakke til opfølgning på den økonomiske genopretningsplan, som Kommissionen præsenterede i november 2008. Europa-Kommissionens bidrag har titlen "Fremdrift i den europæiske genopretning" (KOM (2009) 0114).

Under punktet om den økonomiske og finansielle situation forventes stats- og regeringscheferne også at drøfte en fælles EU-tilgang til det kommende G20-topmøde om finansiel regulering og tilsyn, som afholdes den 2. april 2009 i London.

Endelig forventes stats- og regeringscheferne at godkende det såkaldte Østpartnerskab (KOM (2008) 0823), hvor der lægges op til en udbygning af de eksisterende forbindelser mellem EU og Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Hviderusland, Moldova og Ukraine. Partnerskabet vil blive officielt lanceret på et topmøde i Prag den 7. maj 2009.

Du kan læse mere om dagsordnen i formandskabets kommenterede dagsorden (dagsorden af 20. februar 2009).

Yderligere informationer

Konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd 

Aftale om infrastrukturprojekter indgået på EU-topmødet omfattet af Europa-Kommissionens genopretningsplan

EU-note om resultaterne af EU-topmødet 

Invitation fra det tjekkiske EU-formandskab 

Europaudvalgets bilag 

Det tjekkiske EU-formandskabs internetside om mødet

Dokument fra Rådet for økonomi- og finansministre med nøgleelementer for 2009 inden for det økonomiske og finansielle område

EU-formandskabets bidrag til mødet om de vigtigste budskaber til G20-topmødet vedrørende udviklingslandene og den globale økonomiske krise

Miljørådets konklusioner om udbygning af EU's holdning vedrørende en samlet post 2012-klimaaftale

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik