Bruxelles, 11. februar 2010 (uformelt topmøde)

EU's stats- og regeringschefer mødes den 11. februar 2010 til ekstraordinært uformelt EU-topmøde i Bruxelles. EU-topmødet er det første, der afholdes under ledelse af EU's nye faste formand for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy.

Denne artikel dækker disse emner:
Der lægges op til drøftelser af følgende emner:

  • EU2020-strategien
  • Erfaringerne fra klimakonferencen i København (COP-15)
  • Situationen i Haiti

EU2020-strategien er tiltænkt som afløseren for den tidligere Lissabon-strategi. Den skal sikre de nødvendige strukturelle ændringer og økonomisk vækst i EU på længere sigt. Europa-Kommissionen kom i november 2009 med en meddelelse (KOM (2009) 0647) omkring den overordnede ramme for den nye strategi. Fra dansk side har regeringen tilkendegivet ønskerne til den fremtidige strategi i et høringssvar til Kommissionen. Stats- og regeringscheferne forventes at konkretisere strategien på forårstopmødet i marts, og en endelig vedtagelse er planlagt på EU-topmødet i juni.

Erfaringerne fra klimakonferencen i København og processen frem til den næste klimakonference i Mexico (COP-16) til december vil blive drøftet af stats- og regeringscheferne. Situationen i Haiti og erfaringerne med EU's nødhjælpskapacitet vil også blive behandlet af stats- og regeringscheferne.

Foruden den "officielle" dagsorden forventes den alvorlige økonomiske situation og udviklingen i de offentlige finanser i Grækenland at være et emne, som stats- og regeringscheferne vil benytte lejligheden til at drøfte.

Den økonomiske krise har tæret på EU-landenes offentlige finanser, og hele 20 ud af EU's 27 medlemslande er i øjeblikket under Stabilitets- og Vækstpagtens såkaldte procedure for uforholdsmæssigt store offentlige underskud. Grækenland skiller sig dog ud med et underskud på den offentlige budgetsaldo på 12,7 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) i 2009 og en offentlig bruttogæld på over 100 pct. af BNP.

Yderligere informationer

Erklæring om Grækenland 

Støtte til Grækenland 

Skriftlig afrapportering fra det uformelle EU-topmøde 

Invitation til topmødet

Herman Van Rompuys internetside

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik