Ekstraordinært møde i Bruxelles, 16. september 2010

EU's stats- og regeringschefer samt udenrigsministre mødes til et ekstraordinært EU-topmøde den 16. september 2010 i Bruxelles. EU's såkaldte faste formand for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, har sammen med det belgiske formandskab sammensat dagsordenen for éndagsmødet i Det Europæiske Råd den 16. september 2010.

Dagsordenen er koncentreret om følgende to punkter:

  • EU's relationer med strategiske partnere. 
  • Orientering om arbejdet i taskforcen om økonomisk styring.

Stats- og regeringscheferne skal sammen med udenrigsministrene drøfte EU's relationer med de strategiske partnere, herunder lande som Kina og Indien mf. Ét af formålene med EU's nye Lissabontraktat var bl.a. at styrke EU's position i omverdenen, hvilket man ønsker at udnytte i formuleringen af en samlet strategi, der dog først forventes udarbejdet på et senere tidspunkt.

Erfaringerne fra bl.a. klimakonferencen i København i december 2009 har ifølge EU's faste formand gjort det klart, at der er behov for at forbedre den måde, hvorpå EU fastlægger og fører sine eksterne politikker på globalt plan.

Stats- og regeringscheferne skal også have en orientering om status for arbejdet i den såkaldte taskforce, der ser på mulighederne for styrket økonomisk samarbejde i EU. På EU-topmødet i marts 2010 blev taskforcen nedsat med Det Europæiske Råds faste formand, Herman Van Rompuy, som formand. Taskforcen har set på muligheden for styrket økonomisk samarbejde, hvor specielt tiltag for at øge budgetdisciplinen i relation til Stabilitets- og Vækstpagten har været drøftet. En endelig rapport fra taskforcen vil blive præsenteret på EU-topmødet til oktober.

Du kan læse mere om dagsordenen i rådssekretariatets kommenterede dagsorden (dagsorden af 19. juli 2010).

Yderligere informationer

Konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd

Bemærkninger af Det Europæiske Råds faste formand 

Tale til Europa-Parlamentet af Rompuy 

Indbydelse til mødet 

Europaudvalgets bilag 

Herman Van Rompuy's internetside om mødet

Det belgiske EU-formandskab 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik