Bruxelles, 17. juni 2010

EU's stats- og regeringschefer mødes til EU-topmøde den 17. juni 2010 i Bruxelles. EU's såkaldte faste formand for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, har sammen med det spanske formandskab offentliggjort den foreløbige dagsorden for éndagsmødet i Det Europæiske Råds den 17. juni 2010.

Denne artikel dækker disse emner:
Dagsordenen er koncentreret om følgende punkter:
  • Europa 2020-strategien. 
  • G20-topmødet i Toronto.
  • Årtusindudviklingsmålene (MDG).
  • Klimaforandringer. 

Stats- og regeringscheferne skal formelt godkende efterfølgeren til Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse - den såkaldte Europa 2020-strategi. Den generelle ramme for Europa 2020-strategien blev drøftet på EU-topmødet i marts, hvor der ikke kunne opnås enighed om definitionen af to af strategiens fem målsætninger - målsætningerne for uddannelse og social inklusion. Efterfølgende har Europa-Kommissionen arbejdet på en formulering som alle medlemslandene kan tilslutte sig.

Det emne som forventes at dominere topmødet er spørgsmålet om styrket økonomisk samarbejde. På EU-topmødet i marts 2010 blev der nedsat en såkaldt taskforce med Det Europæiske Råds faste formand, Herman Van Rompuy, som formand. Taskforcen har set på muligheden for styrket økonomisk samarbejde, hvor specielt tiltag for at øge budgetdisciplinen i relation til Stabilitets- og Vækstpagten har været drøftet. En endelig rapport fra taskforcen vil blive præsenteret på EU-topmødet til oktober.

Foruden de nævnte punkter forventes stats- og regeringscheferne at drøfte muligheden for indledning af optagelsesforhandlinger med Island. Estlands forventede indførelse af euroen den 1. januar 2011 vil også blive berørt. Endelig forventes en erklæring om Iran vedtaget.

Du kan læse mere om dagsordnen i rådssekretariatets kommenterede dagsorden (dagsorden af 7. maj 2010).

Yderligere informationer

Konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd 

Bemærkninger fra Det Europæiske Råds faste formand 

Bemækninger fra den højtstående repræsentant 

Tale af Det Europæiske Råds faste formand til Europa-Parlamentet om udfaldet af EU-topmødet den 17. juni 2010

Invitation til mødet 

Indledende bemærkninger af Det Europæiske Råds faste formand 

Europaudvalgets bilag 

Formanden for Det Europæiske Råd 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik