Bruxelles, 28.-29. oktober 2010

EU's stats- og regeringschefer mødes her torsdag og fredag den 28.-29. oktober 2010 til EU-topmøde i Bruxelles.EU's såkaldte faste formand for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, har sammen med det belgiske formandskab sammensat dagsordenen for mødet i Det Europæiske Råd den 28.-29. oktober 2010.

Denne artikel dækker disse emner:
Dagsordenen er koncentreret om følgende punkter:

  • Økonomisk styring - rapporten fra den såkaldte taskforce. 
  • Forberedelse af EU's linje op til G20-topmødet i Seoul den 11.-12. november 2010.
  • Forberedelse af Cancun-klimakonferencen i Mexico den 29. november til 10. december 2010.
  • Forberedelse af en række topmødet mellem EU og strategiske partnere. USA den 20. november, Ukraine den 22. november og Rusland den 7. december 2010.

Det altoverskyggende emne vil være spørgsmålet om den økonomiske styring i EU. Den finansielle og efterfølgende økonomiske krise har kastet EU-landene ud i nogle gevaldige problemer med de offentlige finanser, hvor 24 af EU's 27 medlemslande på nuværende tidspunkt har et for stort offentligget budgetunderskud i forhold til EU's eget regelsæt, herunder Danmark.

Krisen har også vist, at et isoleret fokus på det offentlige budgetunderskud ikke er tilstrækkeligt, hvorfor fokus i højere grad også må rettes på den offentlige gældsudvikling. Endelig har der vist sig behov for at inddrage andre elemeter i form af såkaldte makroøkonomiske ubalancer, såsom konkurrenceevne og betalingsbalance, i den løbende overvågning af udviklingen i medlemslandene.

Taskforcen

Stats- og regeringscheferne skal derfor behandle den endelige rapport til styrket økonomisk styring, der er resultatet af arbejdet i den såkaldte taskforce. På EU-topmødet i marts 2010 blev taskforcen nedsat med Det Europæiske Råds faste formand, Herman Van Rompuy, som formand. Taskforcen har set på muligheden for styrket økonomisk samarbejde, hvor specielt tiltag for at øge budgetdisciplinen i relation til Stabilitets- og Vækstpagten har været drøftet. Fra dansk side støtter man forslagene i taskforcens rapport.

Fransk-tysk udspil

Selvom det ikke officielt er på dagsordenen, kommer EU's stats- og regeringschefer ikke udenom at diskutere en fælles erklæring fra Tyskland og Frankrig om økonomisk styring, der blev fremsat i forbindelse med afslutningen af taskforcens arbejde.

Erklæringen indeholder bl.a. to konkrete forslag:
  • Etablering af en permanent krisehåndteringsmekanisme.
  • Fratagelse af et medlemslands stemmerettigheder i Rådet ved alvorlige overtrædelser af principperne bag Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en).

En midlertidig finansieringsmekanisme blev etableret i forbindelse med den græske gældskrise i foråret, men mekanismen ophører i 2013.

Erklæringen adskiller sig fra taskforcerapporten ved at forslagene kræver en ændring af EU's traktatgrundlag. Erklæringen foreslår, at et konkret forslag til en permanent krisemekanisme skal udarbejdes inden EU-topmødet til marts 2011. Selve traktatændringen og medlemslandenes efterfølgende nationale godkendelse tænkes gennemført inden 2013.

Fra dansk side støtter man ikke forslaget fra Frankrig og Tyskland, hvilket statsminister Lars Løkke Rasmussen gjorde klart på et møde i Folketingets Europaudvalg den 27. oktober 2010. Generelt ønsker man ikke traktatændringer på nuværende tidspunkt, og specielt forslaget om at fratage medlemslande stemmerettigheder møder modstand.

Du kan læse mere om dagsordenen i rådssekretariatets kommenterede dagsorden (dagsorden af 7. september 2010).

Yderligere informationer

Konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd 

EU-note om udfaldet af mødet i Det Europæiske Råd 

Brev om G20-topmødet i Seoul (på engelsk)

Brev til formanden for Det Europæiske Råd om EU's budget 

Indbydelse til mødet 

Indledende bemærkninger af EU's faste formand 

Europaudvalgets bilag

Herman Van Rompuy's internetside om mødet

Rådets baggrundsnote om EU-topmødet 

Det belgiske EU-formandskab

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik