Bruxelles, 24.-25. marts 2011

EU's stats- og regeringschefer mødes her torsdag og fredag den 24.-25. marts til EU-topmøde i Bruxelles

Denne artikel dækker disse emner:
EU's såkaldte faste formand for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, har sammen med det ungarske EU-formandskab sammensat dagsordenen for mødet i Det Europæiske Råd den 24.-25. marts 2011.

Dagsordenen er koncentreret om følgende punkter:

  • Økonomisk politik (Europæiske Semester, europagten, styrket økonomisk styring, traktatændring og stabilitetsmekanisme for euroområdet).
  • Libyen og de sydlige nabolande.
  • Japan.

Du kan læse mere om dagsordenen i rådssekretariatets kommenterede dagsorden (dagsorden af 15. februar 2011).

Økonomisk politik

Under den overordnede titel økonomisk politik skal stats- og regeringscheferne drøfte en lang række forskellige emner og tiltag.

Europæiske Semester

Det såkaldte Europæiske Semester er en slags cyklus for medlemslandenes indberetning af forskellige data og forpligtigelser under Europa 2020-strategien, Stabilitets- og Vækstpagten samt den nye europagt.

EU-topmødet markerer afslutningen af første fase i det Europæiske Semester, hvor stats- og regeringscheferne forventes at bakke op om de overordnede prioriteter for konsolidering af de offentlige finanser samt strukturreformer, som Europa-Kommissionen har fastlagt i vækstrapporten fra januar. Medlemslandene skal så senest til april indlevere deres nationale reformprogrammer samt stabilitets- og konvergensprogrammer, hvor de nævnte prioriteter skal være afspejlet. Europa-Kommissionen skal så vurdere de enkelte programmer og udarbejde landespecifikke anbefalinger, som stats- og regeringscheferne skal godkende på EU-topmødet til juni.

Læs mere på EU-Oplysningens temaside om det Europæiske Semester

Europagten

Europagten, også kaldet konkurrenceevnepagten, har jo været et emne, der har trukket meget opmærksomhed i den seneste tid. Stats- og regeringscheferne fra eurolandene blev enige om udformningen af pagten på et eurotopmøde den 11. marts 2011. Pagten skal styrke den økonomiske del af ØMU'en (økonomiske og monetære union) samt sikre den økonomiske koordination og forbedre konkurrenceevnen. Stats- og regeringscheferne skal formelt vedtage pagten på topmødet. Samtidig skal de ikke-eurolande, der ønsker at deltage i pagten, melde det ud på topmødet.

Et flertal i Folketingets Europaudvalg har den 22. marts 2011 støttet, at statsminister Lars Løkke Rasmussen på topmødet meddeler, at Danmark tilslutter sig europagten. Foruden Danmark forventes også Polen at tilslutte sig pagten, hvorimod Storbritannien og Sverige forventes at takke nej.

Læs mere på EU-Oplysningens temaside om europagten

Styrket økonomisk styring

Europa-Kommissionen fremsatte den 29. september 2010 en samlet pakke på seks forslag til styrkelse af den økonomiske styring, herunder stramning af Stabilitets- og Vækstpagten samt overvågning og afhjælpning af makroøkonomiske ubalancer i medlemslandene. Forslagspakken afspejler anbefalingerne i rapporten fra den såkaldte taskforce af finansministre under ledelse af EU's faste formand Herman Van Rompuy.

Stats- og regeringscheferne vil på mødet slutte op om den enighed, som EU's finansministre opnåede om forslagspakken på et rådsmøde den 15. marts 2011. Europa-Parlamentet skal herefter behandle pakken og målet er en endelig vedtagelse til juni 2011.

Læs mere på EU-Oplysningens temaside om styrket økonomisk styring

Traktatændring og stabilitetsmekanisme

Etableringen af den såkaldte permanente stabilitetsmekanisme, der skal yde finansiel støtte til gældsplagede eurolande, forudsætter en traktatændring. På EU-topmødet den 28.-29. oktober 2010 blev stats- og regeringscheferne enige om behovet for en permanent stabilitetsmekanisme, og på EU-topmødet den 16.-17. december 2010 var der enighed om den konkrete formulering, der skal indsættes i traktaten.

Stats- og regeringscheferne skal på mødet formelt vedtage en afgørelse fra Det Europæiske Råd om traktatændringen, hvorefter ændringen skal godkendes i de enkelte medlemslande. Det er planen, at traktatændringen skal træde i kraft den 1. januar 2013, så stabilitetsmekanisme kan være på plads til juni 2013.

Foruden traktatændringen vil der også være en drøftelse af selve stabilitetsmekanismens konstruktion. Eurolandene har allerede i en erklæring fra den 28. november 2010 afklaret de overordnede principper for mekanismen, hvilket blev bekræftet på eurotopmødet den 11. marts 2011. Det ligger således fast, at mekanismen skal have en samlet effektiv udlånskapacitet på 500 mia. euro.

Læs mere på EU-Oplysningens temaside om traktatændringen og stabilitetsmekanismen

Seneste udvikling

Situationen i Portugal, hvor premierminister José Sócrates har måtte træde tilbage på grund af manglende opbakning til en plan for konsolidering af de offentlige finanser, vil givetvis også optage stats- og regeringscheferne.

Libyen og de sydlige nabolande

Situationen i Libyen vil naturligvis optage en stor del af EU-topmødets dagsorden, hvor stats- og regeringscheferne bl.a. vil drøfte den aktuelle udvikling samt behovet for en humanitær aktion og håndteringen af flygtningestrømme.

Japan

Stats- og regeringscheferne vil også drøfte den kritiske situation i Japan, hvor sikkerheden på EU-landenes atomkraftværker vil blive behandlet i lyset af erfaringerne fra Japan.

Yderligere informationer

Konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd 

Afgørelse om traktatændring, herunder DER's afgørelse om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta

EU-note om udfaldet af mødet i Det Europæiske Råd 

Statsministerens afrapportering fra mødet 

Indbydelse til mødet fra EU's faste formand, Herman Van Rompuy

Baggrundsnote om EU-topmødet (engelsk)

Statsministerens forelæggelse af EU-topmødet 
 
Europaudvalgets beretning om konkurrenceevnepagten om Danmarks tilslutning til Konkurrenceevnepagten

Europaudvalgets bilag 

Herman Van Rompuy's internetside om mødet

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik