Ekstraordinært møde i Bruxelles, 4. februar 2011

EU's stats- og regeringschefer mødes her fredag den 4. februar 2011 til et ekstraordinært EU-topmøde i Bruxelles.
EU's såkaldte faste formand for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, har sammensat dagsordenen for det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 4. februar 2011. Den oprindelige dagsorden er blevet ændret i lyset af den seneste aktuelle udvikling.

Denne artikel dækker disse emner:
EU-topmødet vil koncentrere sig om følgende punkter:
  • Energipolitik.
  • Innovation. 
  • Den økonomiske situation.
  • Situationen i Egypten og Tunesien.

Energipolitik

Stats- og regeringscheferne vil drøfte EU's energipolitik med fokus på energisikkerheden, hvor specielt EU's indre energimarked og udbygningen af infrastrukturen, forholdet til nøglepartnere på energiområdet samt spredning af forsyningsruter og energikilder vil blive behandlet.

Den økonomiske situation

Stats- og regeringscheferne vil have en generel drøftelse af den økonomiske situation og gøre status over behandlingen af lovforslag til såkaldt styrket økonomisk styring med henblik på en samlet beslutning på EU-topmødet til marts. Belsutningen til marts vil omfatte en evt. styrkelse af den midlertidige såkaldte europæiske finansielle stabilitetsfacilitet for gældsplagede eurolande samt vedtagelse af afgørelsen om den traktatændring, der skal bane vejen for den fremtidige permanente europæiske stabilitetsmekanisme - herunder den konkrete udformning af mekanismen. Stats- og regeringscheferne forventes også at opfordre til en fortsat genoprettelse af de offentlige finanser samt se på mulige metoder til at sikre en bedre makroøkonomisk sammenhæng inden for euroområdet.

Fransk/tyske forslag

I forlængelse af drøftelserne om specielt sikring af en bedre makroøkonomisk sammenhæng i euroområdet forventes stats- og regeringscheferne præsenteret for et fælles fransk/tysk forslag, hvor en form for konkurrenceevnepagt til løsning af de truende gældskriser i en række eurolande vil blive præsenteret. Der er endnu ikke fremlagt noget konkret forslag, men det forlyder, at pagten bl.a. vil omhandle en vis harmonisering af selskabsskatterne og pensionsalderen i eurolandene samt begrænse automatisk lønindeksering.

Egypten og Tunesien

Stats- og regeringscheferne vil også benytte lejligheden til at drøfte den aktuelle udvikling i Egypten og Tunesien, hvor det forventes, at der vil blive sendt et stærkt signal om støtte til det egyptiske folks bestræbelser på demokratiske reformer samt fordømmelse af vold mod fredelige demostranter.

Endelig har statsminister Lars Løkke Rasmussen annonceret, at han vil tage spørgsmålet om behandling af asylansøgere i Grækenland op på topmødet i lyset af dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Du kan læse mere om dagsordenen i rådssekretariatets kommenterede dagsorden (udkast til dagsorden af 9. december 2010).

Yderligere informationer

Konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd 

Erklæring om Egypten 

Statsministerens afrapportering fra mødet

Indbydelse til mødet 

Indledende bemærkninger af EU's faste formand 

Tale af Europa-Parlamentets formand, Jerzy Buzek (på engelsk)

Europaudvalgets bilag 

Herman Van Rompuy's internetside om mødet

Rådets baggrundsnote om EU-topmødet (på engelsk)

Det ungarske EU-formandskab 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik