Bruxelles, 24.-25. oktober 2013

EU's stats- og regeringschefer mødes torsdag og fredag til EU-topmøde i Bruxelles. Dagsordenen omfatter drøftelser af den digitale økonomi og innovation, den økonomiske situation, ØMU'en samt det østlige partnerskab. I lyset af de tragiske begivenheder i Lampedusa vil der også være en drøftelse af EU's håndtering af migrationsstrømme.

Denne artikel dækker disse emner:
Dagsordenen for EU-topmødet omhandler følgende emner:
  • Digital økonomi, digital innovation og digitale tjenester 
  • Økonomisk og social politik
  • Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en)
  • Det østlige partnerskab 
  • Migrationsstrømme.  

Digital økonomi, digital innovation og digitale tjenester

EU-topmøderne er i forbindelse med krisen blevet brugt til at drøfte emner, der er vigtige for EU's konkurrenceevne og dermed beskæftigelsen. Her kommer spørgsmålet om et fuldt digitalt indre marked på banen som et bidrag til at fremme vækst og beskæftigelse. Det vil bl.a. kræve flere investeringer og metoder til at fremme innovation. 

Økonomisk og social politik

Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og adgang til finansiering for specielt små og mellemstore virksomheder (SMV'er) samt lettelse af administrative byrder vil også være et emne, som stats- og regeringscheferne vil behandle på EU-topmødet. 

ØMU'en

Stats- og regeringscheferne vil gøre status over arbejdet med styrkelse af ØMU'en - herunder bankunionen - og koordinationen af de økonomiske politikker samt den såkaldte sociale dimension (KOM (2013) 0690) af ØMU'en, herunder behovet for at tage højde for situationen på arbejdsmarkedet i forbindelse med ØMU'en. Det kan bl.a. ske ved at benytte passende sociale- og beskæftigelsesmæssige indikatorer under det såkaldte europæiske semester. Hertil kommer bedre koordination af beskæftigelses- og socialpolitikker under hensyntagen til den nationale kompetence på området.

Det østlige partnerskab

Forberedelserne til det kommende topmøde for det østlige partnerskab den 28.-29. november 2013 i Vilnius Litauen vil blive drøftet af stats- og regeringscheferne.

Migration

Ud fra en tankegang om forebyggelse og beskyttelse samt solidaritet og en fair fordeling af ansvar forventes stats- og regeringscheferne at blive enige om, at der er behov for målrettet handling for at hindre tab af menneskeliv.

Overvågning

Den formodede amerikanske aflytning af den tyske kansler Angela Merkels telefon samt USA's overvågning af EU-lande og institutioner generelt er ikke formelt på dagsordenen, men emnet vil sandsynligvis også blive drøftet af stats- og regeringscheferne på topmødet.

EU's stats- og regeringschefer vedtog på mødets første dag en erklæring om EU's reaktion på de formodede amerikanske aflytninger.

Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

The Heads of State or Government discussed recent developments concerning possible intelligence issues and the deep concerns that these events have raised among European citizens.

They underlined the close relationship between Europe and the USA and the value of that partnership. They expressed their conviction that the partnership must be based on respect and trust, including as concerns the work and cooperation of secret services.

They stressed that intelligence gathering is a vital element in the fight against terrorism. This applies to relations between European countries as well as to relations with the USA. A lack of trust could prejudice the necessary cooperation in the field of intelligence gathering.

The Heads of State or Government took note of the intention of France and Germany to seek bilateral talks with the USA with the aim of finding before the end of the year an understanding on mutual relations in that field. They noted that other EU countries are welcome to join this initiative.

They also pointed to the existing Working Group between the EU and the USA on the related issue of data protection and called for rapid and constructive progress in that respect.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik