Ekstraordinært møde i Bruxelles, 16. juli 2014

EU's stats- og regeringschefer mødes den 16. juli 2014 for primært at sætte navn på EU's næste udenrigsrepræsentant - den såkaldte højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

EU's topposter

EU's stats- og regeringschefer skal på topmødet primært forsøge at blive enige om én eller flere af de EU-topposter, som skal besættes i løbet af efteråret. Topmødet begynder kl. 20 og drøftelserne fortsætter over middagen.

"EU på hjernen": Den danske statsminister, Helle Thorning-Schmidt, ser forundret til, mens EU-stjernerne tilsyneladende vælter ud af hovedet på EU’s faste formand Herman van Rompuy på et topmøde under det danske EU-formandskab i første halvår af 2012

Udenrigsrepræsentanten

Med Jean-Claude Juncker på plads som formand for den nye Kommission, der tiltræder den 1. november 2014, rettes fokus mod posten som EU's udenrigsrepræsentant. Foruden at være fast mødeleder for EU's udenrigsministre i Rådets, er udenrigsrepræsentanten nemlig også næstformand i Kommissionen, og det er derfor nødvendig at få denne post på plads, før Jean-Claude Juncker kan arbejde videre med at få sammensat den samlede Kommissions 28 medlemmer. Før den nye Kommission kan godkendes endeligt af Europa-Parlamentet og efterfølgende EU's stats- og regeringschefer, skal de enkelte kommissærer igennem en række høringer i Europa-Parlamentet, som forventes at løbe af stablen i september.

Udenrigsrepræsentanten skal vælges af EU's stats- og regeringschefer med samtykke fra Kommissionens formand, hvorfor Juncker deltager i dele af topmødet. Embedsperioden er den samme som Kommissionens - fem år. Formelt skal repræsentanten vælges med kvalificeret flertal, men det forventes, at man vil forsøge at opnå enighed blandt alle 28 stats- og regeringschefer om den nye person på posten.

Udenrigsrepræsentanten er ansvarlig for koordineringen af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik samt udviklingen af denne politik. I november 2009 blev britiske Catherine Ashton udpeget posten af EU's stats- og regeringschefer.

EU's faste formand

Som bekendt er den danske statsminister, Helle Thorning-Schmidt , af flere medier blevet nævnt som kandidat til posten som fast formand for EU (formelt kaldet formand for Det Europæiske Råd) - den post som Herman Van Rompuy i øjeblikket varetager. Det er derfor en mulighed for, at topmøde som led i en større personkabale også kan sætte navn på denne post, men der er ikke det samme tidspres, da EU's faste formand ikke skal godkendes af Europa-Parlamentet og først skal tiltræde den 1. december 2014. Besættelsen af posten som EU's faste formand kan dog også få betydning for fordelingen af de "tunge" kommissærposter til de enkelte medlemslande.

Posten som EU's faste formand blev oprettet med Lissabontraktaten, og belgieren Herman Van Rompuy blev den 19. november 2009 udnævnt til EU's første faste formand med effekt fra den 1. december 2009. Embedsperioden er 2½ år med mulighed for forlængelse i endnu en periode. Rompuy blev under det danske EU-formandskab den 1. marts 2012 forlænget i endnu en periode frem til den 30. november 2014. Formelt vælges den faste formand af EU's stats- og regeringschefer i det Europæiske Råd med kvalificeret flertal.

Det er den faste formands opgave at planlægge og lede møderne for EU's stats- og regeringschefer i Det Europæiske Råd (EU-topmøderne), hvor han skal forsøge at opnå enighed blandt EU's medlemslande, der ofte har modstridende nationale interesser.

EU's strategiske dagsorden

På det seneste EU-topmøde den 26.-27. juni 2014 valgte stats- og regeringscheferne at nominere Jean-Claude Juncker som formand for Kommissionen. De valgte dog samtidig at vedtage en strategisk dagsorden for EU's udvikling i de kommende fem år - altså i Junckers og den nye Kommissions embedsperiode. Efter Europa-Parlamentets valg af Juncker som formand for Kommissionen den 15. juli vil stats- og regeringscheferne benytte mødet til at drøfte denne dagsorden med Juncker, og sikre sig den nyvalgte kommissionsformands støtte til den strategiske dagsorden.
  

Øvrige emner

Stats- og regeringschefer forventes også at drøfte den aktuelle situation i Ukraine samt udviklingen i Mellemøsten. 

Resultat af topmødet

EU's stats- og regeringschefer kunne ikke blive enige om udnævnelsen af personer til posten som højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik eller posten som formand for Det Europæiske Råd.

Et nyt ekstraordinært møde, hvor der skal træffes afgørelse om hele pakken af topposter, vil derfor blive afholdt lørdag den 30. august. EU's faste formand, Herman Van Rompuy, vil i mellemtiden fortsætte konsultationerne med medlemslandene.
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik