Bruxelles, 18. december 2014

EU's stats- og regeringschefer mødes til topmøde i Bruxelles. De to dominerende emner på dagsordenen er Kommissionens investeringsplan og Ukraine. Topmødet er det første under ledelse af EU's nye faste formand - Donald Tusk - der overtog jobbet efter Herman Van Rompuy den 1. december.

Denne artikel dækker disse emner:

Investeringsplanen

EU's stats- og regeringschefer skal tage stilling til den omfattende investeringsplan, som Kommissionen under ledelse af Jean-Claude Juncker fremlagde den 26. november 2014. Planen går i korte træk ud på, at EU stiller 21 mia. euro til rådighed som risikovillig kapital i form af garantier, der så via private investeringer skal geares 15 gange til 315 mia. euro. Det er altså forventningen, at hver euro der stilles til rådighed fra EU kan trække 14 euro i private investeringer fra eksempelvis pensionsfonde.

De 21 mia. euro i offentlige midler fra EU findes ved at stille en garanti på 16 mia. euro fra EU's budget og en garanti på 5 mia. euro fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Pengene vil blive placeret i en særlig fond - Europæisk Fond for strategiske Investeringer.

Det er forventningen, at EU's stats- og regeringschefer vil støtte op om oprettelsen af denne fond samt opfordre Rådet og Europa-Parlamentet til hurtigt at vedtage den tilhørende lovgivning, når den bliver fremlagt i januar af Europa-Kommissionen.  Det er planen, at fonden kan bruges til investeringer fra midten af 2015. 

Fra dansk side lægges der vægt på, at investeringsprojekterne bliver udvalgt og vurderet på baggrund af objektive og anerkendte økonomiske kriterier, hvor projektets rentabilitet, uanset hvor de finder sted, skal vægte tungt. Vurderingen bør derfor bl.a. forholde sig til projekternes risiko og afkast, om projekterne er økonomisk holdbare samt har et stort potentiale for at skabe samfundsmæssig og europæisk merværdi. 

Det er dog fortsat vigtigt at holde fast i EU-landenes konsoliderings- og reformdagsorden, som ifølge regeringen er afgørende for at sikre lave stabile renter og skabe sunde rammebetingelser for private investeringer. 

Ukraine 

Situationen i Ukraine vil blive drøftet af stats- og regeringscheferne med henblik på bl.a. at fastlægge implikationerne af krisen på EU's politik i relation til Rusland og det østlige partnerskab.

Stats- og regeringscheferne forventes også at drøfte skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning samt en tidsramme for det fremtidige arbejde med større koordination af de økonomiske politikker i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en).

Endelig vil stats- og regeringscheferne sandsynligvis drøfte indsatsen i kampen mod ebola. 

Dansk tilgang til topmødet

Den samlede danske tilgang til EU-topmødet blev fremlagt af statsminister Helle Thorning-Schmidt i forbindelse med forelæggelsen af EU-topmødet for Folketingets Europaudvalg den 17. december, som du kan se i videoen herunder.

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik